Handledningar:
HANTERA SÖKA SKRIVA KOMMUNICERA BILD LJUD PRESENTERA PLANERA VIDEO LÄRRESURSER

PRESENTERA

  A Bildspel
  B Färg, ljud och rörelse
  1 Formgivningsmallar
  2 Bakgrundsfärg
  3 Teckensnitt
  4 Enkla animeringar
  5 Bildövergångar
  6 Berättarröst
  7 Visa bildspel
  8 Ljud livar upp
  9 Skriva ut
  10 Länkar
  Övning
  C Berätta mera
  pim+ Multimaskinen


1 Formgivningsmallar

I PowerPoint kan du när som helst ändra färg och teckensnitt i din presentation. I det här exemplet tittar vi på hur du kan använda PowerPoints egna formgivningsmallar, där textens teckensnitt, färg, storlek och läge är valt att passa till en viss bakgrundsfärg eller bakgrundsbild.

Öppna en befintlig presentation i PowerPoint eller filen: På tur med Ture.ppt.

För att se några olika formgivningsmallar, tar du fram Åtgärdsfönstret – Formgivningsmallar.

Ta fram formgivningsmallarna

I åtgärdsfönstret visas de mallar du kan använda. Dra rullisten nedåt för att se alla mallar. Klicka på pilen till höger om den bild du vill titta närmare och välj Använd på alla bilder. Du kan när som helst ångra ditt val genom att välja RedigeraÅngra formgivningsmall i menyraden.

Klicka på en formgivningsmall för att prova den

Lägg märke till att om du har lagt in egna textrutor i presentationen så ändras bara text- och bakgrundsfärgen. Det typsnitt du valt till din textruta ändras inte efter typsnittet i formgivningsmallen.

Oavsett om du väljer en formgivningsmall eller inte bör du tänka på vilket uttryck som passar bäst till din presentation. Är innehållet en spännande saga, presentation till en föreläsning eller inspiration till ett tema? Ska det vara gripande, inspirerande, instruktivt eller komiskt? Vilka personer är det som ska ta del av presentationen och i vilket sammanhang ska det visas? Det du vill förmedla med presentation måste helt enkelt stämma överens med ditt val av färg och form.


Skriv ut sidan Tipsa någon om denna sida
Visa innehållsstruktur för webbplatsen Sök


.